S2-1160, 10/32 x 1/2" Flathead Nylon Screw

$0.63

DTI 10/32 x 1/2" Flathead Nylon Screw, Slide Carriage